• بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

    کد: 27508
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 296
    اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب شدند.

     سازمان تامین_اجتماعی در نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد که اعضای این سازمان از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بهره مند می شوند.

     این اقدام  در جهت حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات انجام می گیرد.

    کلیه کارگاه های فعال با تایید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروههای استانی می توانند از این بخشودگی بهره مند شوند.

    مطابق نامه سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مدیون می توانند  برای ارائه درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط مشمول قانون بخشودگی جرایم خوش حساب می شوند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان می باشد.
مجری: پورتال سامان