•  
    دستورالعمل عضویت مشاوران و اعضاء حقیقی

    حسب مصوبه شماره 21185/ت 26089 ﻫ مورخ 24/04/1383 هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی انفورماتیک کشور، اشخاص حقیقی واجد شرایط عضویت در سازمان در چهار رده کارشناس، مشاور رتبه3 ، مشاوره رتبه2 و مشاور رتبه1، رتبه بندی خواهند گردید. متقاضیان محترم برای دریافت کد عضویت و کسب رتبه کارشناسی باید مدارک زیر را به دبیرخانه سازمان ارایه نمایند.

    • فرم تکمیل شده درخواست عضویت اعضاء حقیقی
    • تصویر شناسنامه
    • اصل و تصویر کارت ملی
    • تصویر مدرک تحصیلی (همراه داشتن اصل مدرک جهت مطابقت ضروری است)
    • سه قطعه عکس پرسنلی 4× 3
    • تصویر مدارکی که بیانگر سابقه کار باشد
    • فیش بانکی معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال ( هفتصدو پنجاه هزار ریال برای ورودیه و هفتصدو پنجاه هزار ریال برای عضویت سال91) به حساب بانک پاسارگاد شعبه جمهوری 1-1424162-8000—2003 به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان) واریز نمایند.

    توضیح : 

    اعضای محترمی که به عضویت سازمان یا رتبه کارشناسی پذیرفته می شوند برای نیل به رتبه های بالاتر نیازمند کسب پیش نیازهایی هستند که خلاصه آنها به شرح زیر است:
    1-حداقل شرایط سابقه کار مفید  لازم برای دارندگان  مدارک کامپیوتر در رشته های مرتبط به شرح زیر است:
    دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس:1- نرم افزار( مهندسی و علوم )2-سخت افزار( مهندسی و علوم)3-کامپیوتر،محاسبه ماشین های محاسب،سیستم های اطلاعاتی، انفورماتیک و مهندسی سیستم 4- کاربرد کامپیوتر 5- ریاضی و گرایش یا کاربرد کامپیوتر6- اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات 7- برق و الکترونیک ، دیجیتال ، کنترل 8- برق و مخابرات9- انتقال داده ها 10-مهندسی صنایع
     تبصره: دارندگان مدارک تحصیلی غیر مرتبط با کسب 3 سال تجربه اضافه بر اعداد مندرج در جدول  می توانند حائز شرایط در آن رتبه  باشند.
    2-هر یک از اعضای واجد  شرایط  بند قبل  که تمایل  داشته باشند رتبه های مشاوره را احراز نمایند ،باید گواهی موفقیت در آزمون را  به سازمان ارائه دهند.  برای تغییر رتبه  از 3 به 2 یا 2 به 1 ، کارهای موفق ارائه  شده حسب جدول  بند قبل  در کمیته ای بررسی و در صورت تایید  با رعایت سایر جوانب تغییر  رتبه صورت  خواهد پذیرفت .

    3- بررسی در کمیته ارزیابی تغییر  رتبه 


    چنانچه آن همکاران خود را  واجد  شرایط  عضویت در سازمان  نظام صنفی رایانه کشور می دانند ، درخواست می شود مدارک  خواسته شده فوق را به دبیر خانه تحویل نمایند. 

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان می باشد.
مجری: پورتال سامان