•  
    اساسنامه سازمان صنفی رایانه ای استان کرمان
    متن اساسنامه نظام صنفی رایانه ای استان کرمان


     
    فصل اول ـ کلیات

    ماده 1)

    در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید.

    ماده 2)

    نام نظام «نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان » می‌باشد که از این پس «نظام صنفی» نامیده می‌شود. 
    تبصره 1: هیچ‌گونه فعالیت سیاسی تحت نام «نظام صنفی» مجاز نیست.

    ماده 3)

    مرکز اصلی و حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان :
    نشانی: کرمان، 
    خیابان دکتر شریعتی، کوچه 21 ، شرقی 1
    حوزه فعالیت استان کرمان است.
    تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، هیات‌مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی نظام صنفی را تعیین و مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.
    تبصره 2: هیات‌مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید و با تأیید شورای مرکزی نظام صنفی، در هر یک از شهرهای استان دفتر نمایندگی دایر نماید.
    تبصره 3: در صورتی که در هر یک از استان‌های همجوار نظام صنفی تشکیل نشده باشد، با تأیید شورای مرکزی سازمان نظام صنفی، نزدیک‌ترین نظام صنفی می‌تواند امور مربوط به استان‌های همجوار را سرپرستی و اداره نماید.

    ماده 4)

    عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.
    شاخه‌های نظام صنفی عبارتند از:
    الف- شرکتها:
    ب- فروشگاه‌ها:
    ج- شاخه مشاوران:

     

    جهت دریافت متن کامل اساسنامه فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان می باشد.
مجری: پورتال سامان